Gezien het aantal ouderen in NL alleen maar zal toenemen en veel ouderen veelal zelfstandig blijven wonen, verwacht men dat het aantal valincidenten in NL de komende jaren zal blijven stijgen. Ouderen zelf willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven en zelfregie behouden. Echter een valincident kan ervoor zorgen dat dit niet langer mogelijk is.

De feiten liegen er nu al niet om. Zo is gebleken dat één op de drie zelfstandig wonende 65plussers en 50% van de verpleeg- en verzorgingshuisbewoners één of meerdere keren per jaar valt. Nu worden er al 97.400 ouderen per jaar op de SEH behandeld, de kosten die hier mee gepaard gaan zijn nu al 912 miljoen euro per jaar en verwacht wordt dat dit oploopt naar ruim 1,3 miljard in 2030.
45% van de valincidenten vindt in de woning plaats. Helaas sterven er ook steeds meer ouderen als gevolg van een valincident. Na een val is er risico op blijvende invaliditeit maar ook op valangst. Hierdoor gaat men activiteiten vermijden, gaat men fysiek achteruit (waardoor valrisico stijgt) en geraakt men steeds meer in een isolement met als gevolg eenzaamheid en depressie.

Gezien deze feiten is het belangrijk het valrisico te verkleinen en daarom ben ik, van origine fysiotherapeut van beroep en de laatste 15 jaar alleen werkzaam bij de oudere patiënten thuis , begonnen met VALPREVENTIE HET GOOI

Waarvoor kan men bij mij terecht? Diensten voor zowel de oudere zelf, als workshops en trainingen voor de zorgverlener, vrijwilligers en mantelzorgers. (landelijk) en diensten fysiotherapie (Naarden en Bussum en eventueel in de randgemeenten)

Diensten Fysiotherapie (regionaal)

 • VALANALYSE - in kaart brengen van 12 risicofactoren bij de oudere thuis inclusief rapport en advies m.b.t de te nemen vervolgstappen
 • OEFENPROGRAMMA - één op één (bij de oudere thuis) of in een groep. (Otago oefenprogramma, in Balans, allen evidence based)
 • ROLLATORTRAINING - zowel in huis als buitenshuis, ook voor andere loophulpmiddelen. Goed gebruik kan vallen voorkomen. Individueel of in een groep d.m.v. presentatie, praktijkdeel en rollatorcheck.
 • VALANGSTREDUCTIETRAINING - meerdere bijeenkomsten met een groep ouderen of individueel om de valangst te verminderen, de oudere bewuster te maken van de risico’s, wat ze daar zelf aan kunnen doen en om de oudere aan te zetten tot bewegen. (Zicht op evenwicht, ook evidence based en Matter of balance)
 • TRAINEN VAN TRANSFERS - hoe komt de oudere veilig uit bed, gaat hij/zij veilig staan en zitten, trap op en af, bukken/reiken en veilig naar en van de WC etc.
 • COACHING - aantal coaching gesprekken met de oudere m.b.t. valangst, gedragsverandering en\of andere problemen waar de oudere tegen aan loopt. Een op een en niet verzekerd.)

Overige diensten (landelijk)

Workshops, trainingen en presentaties voor senioren

 • VEILIG BEWEGEN IN EN OM HET HUIS - Doel: d.m.v. presentaties en interactie (vragen, testen, opdrachten) een groep ouderen bewust maken van de valrisicofactoren en wat ze daar zelf aan kunnen doen (behoud zelfregie). Aangepast qua duur/inhoud voor doelgroep (zorginstelling, seniorenflat, buurtcentrum, ouderenbonden etc.)
 • VEILIG OP STAP - ochtend of middag (1,5 a 2 uur) bijeenkomst voor ouderen. Doel: minder ongelukken met de rollator. Wat? Presentatie, interactie, praktijk, quiz en rollatorcheck voor alle deelnemers (zorginstelling, seniorenflat, buurtcentrum etc.)
 • VEILIG BEWEGEN QUIZ en/of BINGO - Op aanvraag het verzorgen van een Bingo in combinatie met vragen of een quiz. Gezellige en zeer interactieve manier anders dan een presentatie met als doel de ouderen bewust te maken van de risico’s die zelfstandigheid en onafhankelijkheid negatief kunnen beïnvloeden en wat ze daar zelf aan kunnen doen. (deel van de middag of ochtend)


Workshops, presentaties en trainingen voor zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtcoaches

 • VALLEN VOORKOMEN (dagdeel) aangepast aan werksetting

  Tijdens de cursus komt het volgende aan bod; cijfers & feiten m.b.t. valincidenten bij ouderen, de functionele veranderingen van de ouder wordende mens in relatie met de risicofactoren, de risicofactoren, enkele meetinstrumenten en vragenlijsten, de gevolgen van een val, het signaleren en de casefinding, oplossingen en adviezen, opstaan va de grond alleen en met hulp en wat is werkzaam bij valpreventie. Tevens leert u waardoor ouderen struikelen, uitglijden, moeite hebben over een obstakel te stappen en waarom ouderen vallen.

  • VALLEN VOORKOMEN BIJ ZELFSTANDIG WONENDE OUDEREN - voor verzorgenden, verpleegkundigen en individuele begeleiders die werken met/bij de zelfstandig wonende oudere.
  • VALLEN VOORKOMEN IN EEN ZORGINSTELLING/VERPLEEGHUIS - voor verzorgenden en verpleegkundigen. Aangepast aan de situatie in een zorginstelling.
  • VALLEN VOORKOMEN IN EEN ZIEKENHUIS - voor verpleegkundigen (en transferverpleegkundigen). Aangepast aan de risico's en patiëntenpopulatie in een ziekenhuis.
  • VALLEN VOORKOMEN - voor vrijwilligers en anderen die preventieve huisbezoeken bij ouderen doen in opdracht van gemeente, ouderenbond of vrijwilligersorganisatie etc. Niveau medische kennis/informatie is aangepast.
  • VALLEN VOORKOMEN - voor mantelzorgers.
 • RISICO'S "METEN IS WETEN" - (dag) het in kaart brengen van de risicofactoren aangepast aan de werksetting. Welke vragenlijsten en meetinstrumenten gebruik je om de verschillende risicofactoren in kaart te brengen en hoe communiceer je dit aan de (huis)arts, collega's en/of afdeling. Wat zijn de logische vervolgstappen bij een verhoogd risico?
 • WORKSHOP HAPTISCH VERPLAATSEN - (dagdeel) voor zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers om vanuit de haptonomie transfers (verplaatsingstechnieken) aan te leren. De transfers zijn respectvoller, veiliger en fysiek minder belastend.
 • WORKSHOP MOTIVATIONAL INTERVIEWING - (dagdeel) voor personeel/verzorgers en verpleegkundigen om d.m.v. deze gesprekstechniek de oudere te motiveren om gedrag te veranderen of juist de oudere te stimuleren te gaan bewegen. De fases van gedragsverandering, hoe ga je daar mee om en het oefenen van de gesprekstechnieken.
 • COMBINATIES VAN BOVENSTAANDE TRAININGEN - bijvoorbeeld combinatie transfers en training vallen voorkomen of motivational interviewing en vallen voorkomen (beiden 1 dag)
 • ADVIES, TRAINING of WORKSHOP - voor partners, familieleden, mantelzorgers, buurtcoaches en verzorgers om de oudere op een veilige manier te begeleiden bij het lopen, tijdens transfers, tijdens het verzorgen en tijdens een wandeling in de rolstoel. Hoe help je iemand van de grond na een val?


Advies en consultancy m.b.t. valpreventie

 • ADVIES MBT VALPREVENTIE - voor wijkteams, zorginstellingen, organisaties en gemeente. Hoe zorg je ervoor dat valpreventie op een goede manier geïmplementeerd wordt in de wijk/zorginstelling. Protocol dat er is daadwerkelijk implementeren binnen uw organisatie of met een team van uw gemeente/organisatie een werkzaam protocol opstellen en implementeren. Het gehele traject wordt begeleid (op aanvraag).
 • ADVIES MBT WONINGAANPASSINGEN - woningcheck waarbij advies gegeven wordt voor om eventuele aanpassingen door te voeren om de veiligheid voor de bewoner(s) in de woning/ het complex/ de instelling te vergroten


Als hoofddocent bij VeiligheidNL ben ik opgeleid om de volgende trainingen voor hen te verzorgen/geven

 • TRAINING “STARTEN MET DE VALANALYSE" - voor POH’ers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. (in company of samengestelde groep)
 • OTAGO OEFENPROGRAMMA - voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten. (in company of samengestelde groep)

Contact

Het is mogelijk om een workshop of training aan te passen aan uw wensen. Voor vragen en informatie kunt u contact met mij op nemen. Sla de handen ineen en voorkom VALLEN !!

Marjolein Kuijt
info@vphg.nl | 06-21286449

Responsive image